Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 104
Năm 2021 : 377
 • Tạ Đăng Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT đoàn - TPT đội
  • Điện thoại:
   0986637391
 • Hà Minh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Điện thoại:
   0978586505
 • Phạm Tài Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Điện thoại:
   0384952749
 • Chu Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phạm Tài Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0384952749
 • Nịnh Văn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Vũ Mạnh Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Điện thoại:
   0984468497
  • Email:
   manhhiepbg.lucngan@gmail.com
 • Tạ Đăng Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ủy viên
  • Điện thoại:
   0988637391
 • Leo Thị Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch HĐ
  • Điện thoại:
   0395467215
 • Vũ Mạnh Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0984468497
  • Email:
   manhhiepbg.lucngan@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới