Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đèo Gia

Đồng Bụt - Đèo Gia - Lục Ngạn - Bắc Giang
c2deogialng@bacgiang.edu.vn